Vzdělávací program v řečnických dovednostech a prezentaci

Každý nový člen dostane manuál pro začátečníky, který je bohužel k dispozici pouze v angličtině (české manuály se momentálně překládají). V něm je 10 řečnických projektů či přednášek, které si může připravit na téma dle vlastního výběru. Každá řeč rozvíjí jinou část rétorického projevu.

Desíti splněnými projekty to ale v žádném případě nekončí. V klubu jdete také leadershipovou cestou, která vás v lekcích připravuje na to, jak moderovat, podávat zpětnou vazbu a spoustu dalších věcí. Rovněž po skončení základního manuálu pokračujete v přípravě řečí, ale tentokrát si již můžete vybrat z šestnácti pokročilých manuálů s různým zaměřením. Podrobné informace o pokročilých manuálech naleznete zde: Advanced manual projects (PDF, 250 kB).

Lekce základního manuálu:

1. Představte se (The Ice Breaker)

První řeč slouží především k vyzkoušení si projevu před skupinou lidí, které ještě navíc ani moc neznáte. Všichni z nich ale důvěrně znají vaši roli, protože na onom plácku, který znamená svět, sami kdysi stáli. Plně proto chápou vaši nervozitu a nezkušenost.

Využijte svou první řeč jako jedinečnou příležitost představit se ostatním, říct něco o sobě lidem, které to navíc skutečně zajímá (prostě jsou normálně zvědaví).

První řeč lze pojmout různě. Od prostého vyprávění svého životního příběhu až po pohřební řeč na vlastním funusu.

Podklady k první řeči v angličtině: The Ice Breaker (PDF, 137 kB).

2. Připravte si řeč (Organize Your Speech)

Základním atributem každé dobré řeči je její zřejmá struktura: úvod-tělo-závěr (opening-body-closure).

  • V úvodu stručně seznamte své posluchače s tématem. Může uvést např. stručný příklad ze života, který téma dobře ilustruje.
  • V hlavní části do větší hloubky proberte dané téma a shrňte jej do několika bodových myšlenek, tak aby si je posluchači mohli zapamatovat.
  • V závěru pak hlavní myšlenky své řeči ještě jednou stručně zopakujte a vyvoďte z nich závěr.

"Že jste na přednášku mou, přišli rád velice jsem." - pokud jste byli schopni dešifrovat sdělení této věty, zkuste si z ní vzít ponaučení a nenuťte své posluchače dešifrovat i vaši řeč. V opačném případě nebudete mít brzy koho vítat.

3. Mluvte k věci (Get to the Point)

Řeč by měla mít jasný cíl, ke kterému směřuje. Můžete chtít své posluchače informovat (např. přednáška), pobavit (např. humorná řeč) či přesvědčit (např. obchodní prezentace). Podřiďte tomuto cíli obsah a strukturu řeči.

Pokud jste například prodejcem vozů, nebude při obchodní prezentaci zřejmě vhodné vyprávět, jak jste vezli svou tchýni a uprostřed cesty se vám zadřel motor. Na humorný horor je to naopak námět vynikající.

4. Volte správná slova (How to Say It)

Stejně jako struktura řeči, jsou důležitá i slova a věty. V řeči je pro posluchače mnohem snazší se ztratit nežli v psaném textu. Volená slova a věty by měly být spíše krátké a zcela zřejmé. Omezte také používání cizích slov, která nemusí být publiku známá.

"Po provedení komplexní analýzy problému a zvážení vnějších i vnitřních faktorů jsme se rozhodli stereotypní myšlení nahradit invenčním, mobilizovat všechny personální a finanční zdroje a docílit tak zvýšení efektivity práce."
Pokud se ve vašem projevu vyskytují podobné lingvistické perly, je to zcela v pořádku. Tedy pokud chcete své posluchače uspat nebo už nikdy v životě nevidět.

5. Používejte řeč těla (Your Body Speaks)

Gesta jsou dobrý sluha a zlý pán. Pokud je používáte správně, zdůrazňujete jimi, to co říkáte. Zároveň vám umožňují uvolnit nervozitu a fyzické napětí. Pokud udržujete oční kontakt s publikem, udržujete i jeho pozornost a získáváte cennou zpětnou vazbu.

Nulová gestikulace má ovšem stejný účinek jako nadměrná. Spolehlivě odvede pozornost publika od obsahu vaší řeči. Na konci vaší přednášky tak nikdo nebude vědět o čem jste podívali, ale všichni budou vědět, že jste se celou dobu tahali za ucho.

Jistě jste už někdy slyšeli, že většina komunikace probíhá neverbálně. Možná vás ale překvapí, že se to týká i vaší řeči. Zkuste si svou řeč připravit před zrcadlem.

Z historie řečnictví je znám případ, kdy si nervózní dívka pomáhala podvědomým gestem, při kterém si neustále vyhrnovala sukni. Nelze popřít, že své publikum doslova strhla.

6. Pracujte s hlasem (Vocal Variety)

Hlasový projev má na úspěch řeči zásadní vliv. Hlas by měl být přirozený, s intonací měnící se podle obsahu a dostatečně hlasitý pro všechny posluchače. Často podceňovanou častí projevu jsou pauzy, které umožní zdůraznit jednotlivá slova a jasně ukončit jednotlivé bloky řeči.

Zcela monotónní přednes seminární práce o mlocích byl nudný jen do té doby, než byla vyřčena řečnická otázka: "Dovedeš si představit, že by tak komentoval poslední minuty finále mistrovství v hokeji?"

7. Nastudujte si téma (Research Your Topic)

Lidé obecně důvěřují více informacím, které pocházejí z několika zdrojů. Efektivitu svého sdělení proto zvýšíte, pokud svůj projev doplníte o citáty, statistiky či příklady z praxe. Zároveň tím svým posluchačům poskytujete cenné informační zdroje k dalšímu studiu.

Používejte relevantní zdroje. Paní Blažková, sousedka z druhého patra, třetí dveře od výtahu, je jistě cenný zdroj co se týče pozdních příchodů ostatních nájemníků, ale její informace o změnách územního plánu města by bylo vhodné ověřit i na magistrátu. Minimálně dříve než předstoupíte před své přátele se skvělým tipem na investici.

8. Osahejte si prezentační pomůcky (Get Comfortable with Visual Aids)

Vizuální pomůcky pomáhají publiku lépe pochopit a zapamatovat si přednášku. Patří sem různé obrázky, grafy či schémata.

Tyto pomůcky by měly být dostatečně jednoduché na to, aby neodváděly pozornost od samotné přednášky. Zvláště pokud je uvádíte bez přímého komentáře. Pokud heslovitě vyjmenujete hlavní body vaší řeči, lidé si je lépe zapamatují. Pokud ale budete na zeď promítat celou svou přednášku, bude si ji polovina posluchačů číst a vám nebude věnovat pozornost.

Když Ivan Mládek hovořil před zaplněným divadlem o své hudební skupině, vzal si jako vizuální pomůcku fotografii 9x13 cm. Odměnou mu byl výbuch smíchu. Zkuste si na to vzpomenout až budete tisknout zásadní body vaší řeči na papír velikosti A4.

9. Vložte se do toho (Persuade with Power)

Hlavním smyslem mnohým řečí je přesvědčit posluchače a přimět je k nějaké činnosti (např. koupi výrobku). K dosažení tohoto cíle pomáhá když na ně zapůsobíte jako důvěryhodný, dobře informovaný znalec problematiky, kterému nejde o jeho zisk, ale o jejich vlastní dobro. Zkuste se vcítit do situace svých posluchačů a zakomponujte do své řeči logické či emocionální argumenty, na které budou slyšet.

Vyhněte se používání jakýchkoliv poznámek - váš projev musí být sebejistý.

Nejvyšším stupněm diplomatického umění je poslat někoho k čertu tak, aby se těšil na cestu.

10. Inspirujte své posluchače (Inspire Your Audience)

Inspirující řeč si klade za cíl motivovat posluchače k osobnímu, profesnímu či duchovnímu rozvoji. Řečník vytváří pocit sounáležitosti se svými posluchači pod vlajkou společného cíle a s velkým důrazem na emoce zvyšuje zaujetí publika pro společnou věc. Následně navrhuje plán, jak daného cíle dosáhnout. Cílem je přimět posluchače, aby tento plán přijali za svůj a realizovali jej.

Historie zná řadu vynikajících inspirujících řečí a je jen moudré si z nich vzít příklad. Přesto pokud budete někomu prodávat auto, není příliš vhodné uvádět, že mu nemůžete slíbit nic víc než krev, pot a slzy.

ODSTRAŠUJÍCÍ PŘÍKLAD

Na závěr se podívejte, jak by řeč rozhodně neměla vypadat. Jednotlivé chyby jsou okomentovány.