Závěrečná myšlenka

Malé role » Závěrečná myšlenka

Závěrečná myšlenka (Closing Thought) je svým pojetím dosti podobná Výzvě. Má stejnou délku, ale jakoby opačný smysl.

Cílem závěrečné myšlenky je přijít s tématem krátké řeči, který posluchače přivede k zamyšlení nad nějakým problémem, událostí nebo aktuální situací.

Řečník si samozřejmě může připravit poznámky. Většinou ale mnohdy stačí pouze si dobře zamapatovat úvod, jednotlivé body, závěr a zejména hlavní myšlenku a vyznění, které řeč má mít. Volba zda si vzít / nevzít poznámky je nicméně na řečníkovi.

Velmi stručné načrtnutí výzvy by bylo například: Když v Kanadě nosí zvířatům do ZOO kaštany, nemyslíte, že bychom měli i my?