Table Topic Master

Středně velké role » Table Topic Master

Cílem je položit členům a hostům otázky, témata (anglicky se jim říká "Table Topics" u nás je často zkracujeme na "TT" v hovoru poté na "TTčka") na které si mají připravit krátkou nepřipravenou řeč. Na samotnou přípravu dáváme na setkání 30 sekund.

Doporučuji si připravit 5-7 otázek. Použít lze v důsledku třeba jen 4 a nebo naopak 6, to záleží dle potřeby nebo situace na setkání.

Doporučení je, že čím je otázka (téma) pojato šířeji, tím se na něj snadněji odpovídá. tedy např. na otázku: „Jaký je dle tebe nejlepší lidský výtvor a proč?“ - odpoví asi každý alespoň něco = je to vhodné pro začátečníky, ale i zkušenějším to dává prostor si s krátkou řeči více "pohrát".

Naopak úzce pojatá otázka jako např. „Co bys řekl(a) posádce a cestujícím na potápějícím se Titaniku, když by ti vypadala elektrická energie?“ nedává příliš prostoru pro invenci řečníka.

Samozřejmě témata mohou být pojata někde mezi na škále mezi těmito dvěma extrémy. Zkuste být trochu originální a vyhnout se otázkám typu „Jaké je Tvá nejoblíbenější kniha?“. Takové otázky jsou sice formálně vzato správné, ale mají tendenci uspávat.

Jednotlivé otázky mohou být každá samostatná a nebo být zastřešené jedním ústředním tématem. Je to na tobě.

Cíl role Table topic master

Připravit si otázky, které umožní účastníkům na ně reagovat. Měli by mít možnost si takto trénovat své řečnické dovednosti ve chvílích, kdy nemají příliš mnoho času na přípravu.

Odkazy s tipy na otázky