Středně velké role

Mezi malými rolemi a těmi velkými (velkými řečmi) můžeme zařadit ty středně velké. Patří k nim například hodnocení table topiců, hodnocení velkých řečí (evaluace). Středně velké role z nich nedělá ani tak délka, jako to, že se jedná o řeči nepatrně náročnější na přípravu a např. takt vůči hodnocenému při prezentování.

  • Table Topic Master

    Role, ve které si řečník připraví témata, která následně klade dalším účastníkům setkání. Cílem je připravit si zajímavé otázky (témata), na které budou moci ostatní reagovat bez větší přípravy.