Balamut

Malé role » Balamut

Balamut je kratší řeč na 2-3 minuty, ve které řečník prezentuje nějaké tvrzení nebo příběh. Diváci poté následně hlasují, zda je to pravda. Cílem balamuta je publikum "obalamutit". Jsou v podstatě dva možné způsoby, kdy může "vyhrát":

  1. může říct příběh a následně tvrdit, že je / není pravdivý. Pokud většina diváků hlasuje pro nepravdivou variantu, vyhrává balamut (příklad: balamut řekne příběh, jehož hlavní tvrzení je, že slunce je modré. Pokud s tím diváci souhlasí, vyhrál).
  2. může říct příběh, ke kterému nezaujme postoj. Diváci pak hlasují a pokud se rozdějí přibližně na dvě poloviny, balamut byl úspěšný.

Balamutí příběh může být osobním příběhem ze života, převyprávěným článkem z časopisu, stejně tak zcela smyšlený. Nezřídka se stává, že zvítězí balamut, který říká čirou pravdu, která je ovšem stěží uvěřitelná (viz. článek o Bitvě o Las Angeles).Je možné použít i příběh se skutečným základem a k němu jen domyslet nepravdivý konec.