Jsme klub sdružující zájemce o zdokonalení komunikačních a leadershipových dovedností v češtině i angličtině. Naše setkání jsou otevřená pro každého, bez ohlášení tedy můžete přijít i vy.

Scházíme se v samém centru Ostravy. Naše setkání probíhají v lichý týden v češtině a v sudý týden v angličtině (pokud by došlo ke změně oproti pravidlu, jazyk bude napravo v Aktualitách blikat; informace tedy bude vždy na webových stránkách).

Know how a zkušenosti jak se zdokonalovat přejímáme od mezinárodní vzdělávací organizace Toastmasters (na 15 tisíc klubů po celém světě, tradice 90 let) pod níž spadáme. Jsme neziskový klub.

Setkání probíhají každou lichou středu od 18:00 do 20:00 v 6. patře v prostorách Kampusu Palace (Smetanovo náměstí 3116/10) v českém jazyce, každou sudou středu od 18:00 do 20:00 v American Corner Clubu v knihovně města Ostravy (28. října 2) v anglickém jazyce.

Pokud se chcete zúčastnit našeho setkání, prostě přijďte jako host. Naše setkání jsou otevřená, na každém z nich je tedy hostů několik.

V čem vidí přínos klubu jeho členové?

  • Zlepšení prezentačních dovedností
  • Odstranění nervozity
  • Navázání nových kontaktů
  • Zajímavý obsah přednášených řečí
  • Získání zkušeností s leadershipem
  • Zlepšení v různých oblastech soft skills a umění komunikace

Setkání

V klubu máte jedinečnou příležitost zlepšit své komunikační dovednosti, zbavit se obav a trémy z vystupování před cizími lidmi, podpořit sebevědomí a v neposlední řadě poznat a navázat přátelské vztahy se spoustou zajímavých lidí. To vše v přátelské a uvolněné atmosféře...

Pokud chcete vědět více, přečtěte si co by vás jako hosta mohlo zajímat, poznejte jak vypadá typické setkání a jaký je vzdělávací program pro členy klubu.